มีบุตรยาก

การรักษาผู้มีบุตรยากแห่งมวลมนุษยชาติ(ตอนที่ 1)

ทำไมถึงอยากให้มีคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากในโรงพยาบาลรัฐของประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้? ได้มาเปิดหูเปิดตาพูดคุยกับหมอหลายคนในยุโรปเรื่องของการรักษาภาวะมีบุตรยาก พบว่า พบว่า พบว่า หลายประเทศจ่ายให้คนที่ต้องการมีลูกมารักษาได้ฟรี ถึงแม้บางทีจะมีข้อจำกัดบ้าง เช่น ทำฟรี 3 ครั้ง 6 ครั้ง อายุต้องน้อยหน่อยถึงจะรักษาได้ฟรี แต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นถึงว่ารัฐเห็นความสำคัญของการมีลูก ย้อนมามองดูประเทศกำลังพัฒนาแห่งหนึ่งที่ประกาศตัวเป็น Medical hub แน่นวลว่าหมอประเทศนี้มีความรู้ความสามารถสูง เทคโนโลยีพร้อม มีต่างชาติหลั่งไหลเข้ามารักษาด้วย แต่ แต่ แต่ ความพร้อมเหล่านั้นกลับอยู่ในภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ เพราะอะไรขึ้นถึงเป็นอย่างนั้น ต้องบอกว่าการสนับสนุนของภาครัฐมักจะไปลงกับ โรคหรือภาวะที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน โรคที่ทำให้เสียชีวิต โรคที่ทำให้เกิดความเสื่อม ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ(สาเหตุการตายอันดับ 1) โรคมะเร็ง การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ช่วงหลังๆยิ่งบูมกับภาวะสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น แต่ เรากำลังทุ่มกำลังทั้งหมดไปกับการรักษาความเสื่อม สู้กับธรรมชาติที่กำลังเสื่อมถอย ทำไม เราไม่ทุ่มกำลังไปกับการสร้างทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในโลก “ทรัพยากรมนุษย์” บางคนอาจจะแย้งว่าเด็กยังไม่เกิดจะรู้ได้อย่างไรว่าจะสร้าง productivity ได้ขนาดไหน แต่แน่นอนว่าในครอบครัวที่อยากมีลูกจนต้องได้มาทำการรักษา การเลี้ยงดูใส่ใจ อยากให้เด็กคนนั้นเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ยกตัวอย่าง Israel ประเทศที่แห้งแล้ง ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเค้าคือ “คน” […]

Read more