มีบุตรยาก

คำถามเบื้องต้นที่ต้องเตรียมตอบ เมื่อไปหาหมอรักษาเรื่องมีลูกยาก

การประเมินคู่สมรสที่มีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก ต้องใช้การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่การดูแลซักประวัติเบื้องต้นสามารถคัดกรองโรคบางชนิดได้ วันนี้หมอมา List คำถามที่จะโดนถามทุกครั้งเมื่อมาตรวจเรื่องมีบุตรยากครับ คำถามเบื้องต้น สำหรับคู่สมรสมีบุตรยาก อายุฝ่ายหญิง/ฝ่ายชาย เคยตั้งครรภ์ หรือมีบุตรมาก่อนหน้าหรือไม่ ช่วงเวลาที่ปล่อยมีบุตร และการคุมกำเนิดก่อนหน้านี้ ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ ประวัติเกี่ยวกับประจำเดือน ประจำเดือนสม่ำเสมอหรือไม่ จำนวนของประจำเดือนในแต่ละรอบ ระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือน ปริมาณผ้าอนามัยที่ใช้แต่ละรอบประจำเดือน ปวดประจำเดือนหรือไม่ ประวัติโรคประจำตัว มีโรคประจำตัวที่ต้องไปพบแพทย์หรือไม่ เคยผ่าตัดในช่องท้องหรืออุ้งเชิงกรานหรือไม่ ประวัติการรักษาภาวะมีบุตรยาก เคยรักษาภาวะมีบุตรยากหรือไม่ หากเคยรักษา ได้ทำการรักษาชนิดใดมาบ้าง อยากให้ทุกคู่เตรียมตัวตอบคำถามมาก่อน เพราะประวัติที่ถูกต้องสามารถช่วยในการรักษาได้มากเลยครับ  

Read more