ปวดประจำเดือน

3 วิธีจัดการปัญหาเรื่องเมนส์ช่วงสอบ

มีเด็กสาวหลายคนมาปรึกษาเรื่องที่ไม่อยากให้มีอาการเกี่ยวกับประจำเดือนช่วงสอบ เพราะว่าทำให้สมาธิในการทำข้อสอบแย่ลง วันนี้หมอเลยจะมาอธิบายวิธีการแก้ไขนะครับ ปัจจุบันมีการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่าช่วงที่มีประจำเดือน จะทำให้สมาธิในการทำงานลดลง ความสามารถในการเข้าสังคมลดลง รวมทั้งจะจำกัดกิจกรรมระหว่างวัน ส่วนวิธีจัดการปัญหาที่นิยมใช้กัน ได้แก่ เลื่อนประจำเดือน : ในคนที่รู้ว่าประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่ การทานยาเพื่อเลื่อนประจำเดือนไม่ให้ตรงกับช่วงสอบ เป็นวิธีการที่ได้ผลดี ซึ่งการที่จะใช้ยาให้ได้ประสิทธิภาพนั้นจะต้องทานก่อนทีประจำเดือนจะมาอย่างน้อย 5 วัน ทานยาลดอาการปวดประจำเดือน : อาการหลักที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องสมาธิในการทำงาน คืออาการปวดประจำเดือน การทานยานั้นจะต้องทานแบบ around the clock คือทานให้ตรงตามเวลา แม้ไม่มีอการปวดก็ต้องทาน เพื่่อยับยั้งไม่ให้สารที่ทำให้ปวดหลั่งออกมา ใช้ยาเพื่อไม่ให้ประจำเดือนมามาก : ปัจจุบันมียาที่ทำให้เลือดประจำเดือนออกลดลง มีทั้งยาฉีดและยากิน มีงานวิจัยรองรับว่าทำให้เลือดประจำเดือนออกลดลง มักจะใช้ในคนที่มีปัญหาประจำเดือนมากมาก อย่างไรก็ดีการใช้ยาควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรที่มีความชำนาญ ขอให้ทุกคนสุขภาพเมนส์ดี๊ดีช่วงสอบครับ

Read more