ปวดประจำเดือน

3 วิธีจัดการปัญหาเรื่องเมนส์ช่วงสอบ

มีเด็กสาวหลายคนมาปรึกษาเรื่องที่ไม่อยากให้มีอาการเกี่ยวกับประจำเดือนช่วงสอบ เพราะว่าทำให้สมาธิในการทำข้อสอบแย่ลง วันนี้หมอเลยจะมาอธิบายวิธีการแก้ไขนะครับ ปัจจุบันมีการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่าช่วงที่มีประจำเดือน จะทำให้สมาธิในการทำงานลดลง ความสามารถในการเข้าสังคมลดลง รวมทั้งจะจำกัดกิจกรรมระหว่างวัน ส่วนวิธีจัดการปัญหาที่นิยมใช้กัน ได้แก่ เลื่อนประจำเดือน : ในคนที่รู้ว่าประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่ การทานยาเพื่อเลื่อนประจำเดือนไม่ให้ตรงกับช่วงสอบ เป็นวิธีการที่ได้ผลดี ซึ่งการที่จะใช้ยาให้ได้ประสิทธิภาพนั้นจะต้องทานก่อนทีประจำเดือนจะมาอย่างน้อย 5 วัน ทานยาลดอาการปวดประจำเดือน : อาการหลักที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องสมาธิในการทำงาน คืออาการปวดประจำเดือน การทานยานั้นจะต้องทานแบบ around the clock คือทานให้ตรงตามเวลา แม้ไม่มีอการปวดก็ต้องทาน เพื่่อยับยั้งไม่ให้สารที่ทำให้ปวดหลั่งออกมา ใช้ยาเพื่อไม่ให้ประจำเดือนมามาก : ปัจจุบันมียาที่ทำให้เลือดประจำเดือนออกลดลง มีทั้งยาฉีดและยากิน มีงานวิจัยรองรับว่าทำให้เลือดประจำเดือนออกลดลง มักจะใช้ในคนที่มีปัญหาประจำเดือนมากมาก อย่างไรก็ดีการใช้ยาควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรที่มีความชำนาญ ขอให้ทุกคนสุขภาพเมนส์ดี๊ดีช่วงสอบครับ

Read more
Uncategorized

ทำไม!!! ผู้หญิงมารักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ช้าไป 8.5 ปี

  มีงานวิจัยพบว่าผู้หญิงที่เป็นโพรงเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มักจะมาพบแพทย์ และได้รับการวินิจฉัย หลังจากที่เริ่มมีอาการแล้ว 8.5 ปี เพราะอะไร ถึงได้มาได้การตรวจวินิฉัยช้าขนาดนั้น เพราะคิดเองว่าอาการเช่นนั้นเป็นเรื่องปกติ เพราะถูกสอนมาว่าอาการเช่นนั้นปกติ เพราะมียาบางชนิดลดอาการได้ เพราะทางการแพทย์ยังไม่มีการวินิจฉัยที่ดีพอ สุดท้ายหมออยากจะฝากไว้ว่าหากมีอาการผิดปกติ หรือสงสัยว่าจะมีอาการผิดปกติ ควรมาพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้องแม่นยำ เพราะหากตัวโรคเป็นมาก การรักษาก็ยากขึ้นตามลำดับ Ref. http://endometriosis.org/news/research/why-the-diagnostic-delay/

Read more