แท้งบ่อยแค่ไหน ควรไปหาหมอ

การแท้งบุตร เป็นเรื่องที่คุณแม่ทุกคนไม่อยากพบเจอ

หมอได้พบกับคุณแม่ที่เคยมีปัญหาเรื่องการแท้ง ไม่ว่าจะเคยแท้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง

ตามสถิติแล้ว

การแท้งบุตรพบได้ประมาณ 15% ของผู้หญิงทั่วไป

การแท้งติดต่อกัน 2 ครั้ง พบได้ 2%

การแท้งติดต่อกัน 3 ครั้ง พบได้เพียง 0.4-1%*

การแท้งติดต่อกัน 3 ครั้ง จึงเป็นนิยามของคำว่า แท้งเป็นอาจิณ

ในปัจจุบันเรามักจะเริ่มการตรวจหาสาเหตุของการแท้ง เมื่อมีการแท้งติดต่อกัน 2 ครั้ง

โดยการตรวจโดยใช้เครื่องมือพิเศษ และตรวจทางห้องปฏิบัติการ

สุดท้ายอยากจะฝากไว้ว่า แท้งสองครั้ง ควรพิจารณามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกตินะครับ

*Recurrent spontaneous abortions.Salat-Baroux J Reprod Nutr Dev. 1988;28(6B):1555.

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.