มีบุตรยาก

แท้งบ่อยแค่ไหน ควรไปหาหมอ

การแท้งบุตร เป็นเรื่องที่คุณแม่ทุกคนไม่อยากพบเจอ หมอได้พบกับคุณแม่ที่เคยมีปัญหาเรื่องการแท้ง ไม่ว่าจะเคยแท้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง ตามสถิติแล้ว การแท้งบุตรพบได้ประมาณ 15% ของผู้หญิงทั่วไป การแท้งติดต่อกัน 2 ครั้ง พบได้ 2% การแท้งติดต่อกัน 3 ครั้ง พบได้เพียง 0.4-1%* การแท้งติดต่อกัน 3 ครั้ง จึงเป็นนิยามของคำว่า แท้งเป็นอาจิณ ในปัจจุบันเรามักจะเริ่มการตรวจหาสาเหตุของการแท้ง เมื่อมีการแท้งติดต่อกัน 2 ครั้ง โดยการตรวจโดยใช้เครื่องมือพิเศษ และตรวจทางห้องปฏิบัติการ สุดท้ายอยากจะฝากไว้ว่า แท้งสองครั้ง ควรพิจารณามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกตินะครับ *Recurrent spontaneous abortions.Salat-Baroux J Reprod Nutr Dev. 1988;28(6B):1555.

Read more