มีบุตรยาก

หลังแท้งนานเท่าไหร่ถึงจะมีปล่อยให้ท้องได้อีก

หลายครั้งหมอถูกถามจากว่าที่คุณแม่ ที่เสียน้องไปจากภาวะแท้ง ว่าเมื่อไหร่จะเปล่าให้ท้องได้อีก ก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษ่า บอกว่าหลังแท้งควรจะคุมกำเนิด 6 เดือน ไม่เช่นนั้นหนากตั้งครรภ์อีกจะทำให้เป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้มากขึ้น แต่ข้อมูลปัจจุบัน ได้มีการทำการศึกษาที่เรียกว่า systemic review และ meta-analysis ซึ่งเป็นการศึกษาที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือที่สุด พบว่า…………………………………. การตั้งครรภ์หลังจากแท้งไปไม่ถึง 6 เดือน ลดการเกิดภาวะแท้งซ้ำ และลดการเกิดการคลอดก่อนกำหนดอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ และการเกิดทารกเสียชีวิตในครรภ์ ทารกน้ำหนักน้อย และภาวะครรภ์เป็นพิษ ไม่เกี่ยวกับการท้องหลังแท้งภายใน 6 เดือนแรก ดังนั้นข้อมูลนี้น่าจะช่วยให้ว่าที่คุณแม่ช่วยตัดสินได้ว่าควรจะรีบปล่ายให้มีลูก อย่าได้มีรั้งรอ “หลังแท้ง ให้รีบท้อง ถ้าอยากมีน้อง อย่ามัวเฉยเมย” Ref. http://humupd.oxfordjournals.org/content/early/2016/11/17/humupd.dmw043.short?rss=1

Read more