คุมกำเนิดฉุกเฉินแบบใด ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด

การคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน มีประโยชน์หลายประการ เช่น

  • เมื่อมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ตั้งใจ(บรรยากาศพาไป)
  • ใช้เมื่อการคุมกำเนิดทีใช้อยู่เกิดความผิดพลาด(ถุงยางแตก)
  • ถูกกระทำชำเรา(………)

แต่อย่างไรก็ดี การคุมกำเนิดแบบยากิน ประสิทธิภาพ ยังต่ำและช่วงเวลาการใช้ยาก็จำกัดอยู่ในช่วงสั้นๆหลังมีเพศสัมพันธ์ ปัจจุบันการใส่ห่วงคุมกำเนิดเพื่อใช้ในการคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินมีความนิยมมากขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพเกิด 100 % และสามารถใช้ได้แม้จะหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วประมาณ 10 วัน

dec-2014-journal-image

indianjmedres_2014_140_7_45_151087_b2

Contraception. 1994 Aug;50(2):101-8. Emergency contraception: a review. Haspels AA
สุดท้ายอยากฝากไว้ว่า
“ห่วงอนามัย ความหวังใหม่ ในการคุมกำเนิดฉุกเฉิน”
Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.