มีบุตรยาก

มาตรวจเรื่องมีบุตรยาก ทำไมหมอถามหาใบทะเบียนสมรสทุกครั้ง

ทุกครั้งที่หมอให้การดูแลคู่สมรสที่มีปัญหามีบุตรยาก หนึ่งในคำถามที่หมอ “ต้อง” ถามเสมอคือเรื่องของการจดทะเบียนสมรส ทำไมหมอต้องถาม เหตุผลเพราะว่า กฏหมายในปัจจุบัน ได้กำหนดมาแล้วว่า หากจะทำการรักษาด้วยการผสมเทียม จำเป็นต้องมีสามีที่ชอบด้วยกฏหมาย ไม่เช่นนนั้นจะมีความผิดตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้ แม้จะมีข้อมูลมาแล้วว่ากว่าร้อบละ 50 ของคนไทย แต่งงานโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่กฎหมายออกมาแล้ว ทุกคนต้องปฏิบัติตามครับ อย่างไรก็ดี ในการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะผู้มีบุตรยาก และปล่อยให้มีบุตรเอง ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นการผสมเทียมนะครับ

Read more