Uncategorized

พุงหรือก้อน จะรู้ได้อย่างไร

หลายครั้งที่คนไข้มาหาหมอตอนที่มีก้อนในท้องที่มีขนาดใหญ่มาก เพราะคิดว่าเป็นพุงที่ยื่นออกมาจากที่กินมากไป หรือเพราะไม่ค่อยออกกำลังกาย คำถามของญาติที่มาด้วยคือ “จะรู้ได้อย่างไรพุงหรือก้อน” หมอของแยกวิธีการเป็นสามอย่างใหญ่ๆนะครับ ประวัติ ในคนไข้ที่มีก้อนบางคนอาจมีภาวะอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ปัสสาวะบ่อยขึ้น(ก้อนไปกด) ถ่ายหนักลำบาก(ก้อนไปกด) ประจำเดือนมามาก ปวดประจำเดือน แน่นท้องหรือหน่วงท้อง เป็นต้น อย่างไรก็ดี คนไข้ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ ตรวจร่างกาย ในคนที่มีก้อนขนาดใหญ่ คนไข้จะสามารถคลำได้เอง แต่บางรายต้องอาศัยความชำนาญในการตรวจร่างกายจากแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาครับ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยมากจะใช้การทำอัลตราซาวน์ก็จะสามารถเห็นได้ การเจาะเลือดไม่สามารถบอกได้ครับ สุดท้ายนี้ก็คงแนะนำให้ทุกคน “หมั่นสังเกตอาการของตัวเอง และตรวจประจำปี“ เพราะหากรักษาตั้งแต่เป็นยังไม่มาก ภาวะแทรกซ้อนจะน้อยกว่าครับ หมายเหตุ ก้อนในที่นี้ หมายถึงเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกนะครับ ขอขอบคุณ คนไข้ที่อนุญาตให้เผยแพร่รูป เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่นครับ

Read more