มาตามหาช่างตัดเสื้อสุขภาพให้ตัวเองกันครับ

12801292_xxl

ปัจจุบันแนวทางในการดูแลผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต โดยในอดีตนั้นการแพทย์จะเน้นที่ป้องกันโรคที่พบบ่อย และมีผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง เช่น ป้องกันโรคระบาด

ต่อมาเริ่มมีการรักษาโรคมากขึ้น โดยโรคที่พบบ่อยๆ ก็จะมีการพัฒนาการดูแลรักษาทำให้หายจากโรค หรือประคับประคองอาการได้ดีขึ้น อย่างไรก็ดีก็มีในผู้ป่วยบางคน ไม่ตอบสนองกับการรักษามาตราฐานที่ใช้กันโดยทั่วไป เพราะอะไร……….

ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย พบว่าในแต่ละคนมีการตอบสนองต่อการรักษาแตกต่างกัน อาจะเป็นผลมาจากพันธุกรรม สภาพแวดล้อม หรือพฤติกรรมของแต่ละคน ดังนั้นแนวทางการดูแลรักษาที่เรียกว่า “Tailor- made medicine” หรือว่าช่างตัดเสื้อสุขภาพ จึงเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้น

แต่การดูแลแบบ Tailor-made medicine นั้นยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำในประเทศไทย เนื่องจากจำนวนของแพทย์ต่อผู้ป่วย นั้นยังทำให้เวลาในการดูแลผู้ป่วยต่อรายน้อยมาก

ดังนั้น เพื่อที่จะให้การดูแลเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้ป่วยควรสังเกตอาการตนเอง จดบันทึกประวัติครอบครัว เพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์มากในการดูแลรักษา ลดการใช้เวลาในการซักประวัติ และสามารถให้ประวัติได้ละเอียดมากขึ้น

สุดท้ายนี้คงขอฝากเรื่องการดูแลตนเองไม่ให้เจ็บป่วย หรือหากเจ็บป่วยแต่ถ้าดูแลตัวเองได้ดี ก็จะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับ

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.