Uncategorized

คัดกรอง-มะเร็งรังไข่-ได้หรือไม่ได้

  จากข่าวล่าสุดที่พบว่ามีดาราท่านหญิงพบว่าเป็นมะเร็งรังไข่ และได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดและให้ยาเคมีบำบัดต่อนั้น มีหลายคนถามเข้ามาถึงวิธีการตรวจคัดกรอง วิธีป้องกัน หรือวิธีการวินิจฉัยที่แม่นยำ ว่ามีหรือไม่หรือต้องทำอย่างไร จากข้อมูลปัจจุบัน ของหลายสำนัก ไม่ว่าจะเป็น http://www.cdc.gov/cancer/ovarian/basic_info/screening.htm หรือ http://www.cancer.gov/types/ovarian มีความเห็นตรงกัน ว่าปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ยังไม่สามารถทำได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากมะเร็งรังไข่มีหลายชนิด แต่ละชนิดเกิดในช่วงอายุที่แตกต่างกัน การคัดกรองจึงทำได้ยาก อย่างไรก็ดี ก็มีคำแนะนำในกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่นทางด้านพันธุกรรม การเจาะหายีนส์ที่มีความผิดปกติ พอที่จะประเมินความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งรังไข่ได้ สุดท้ายแต่ละสำนักก็ยังแนะนำให้ตรวจภายในประจำปี ทำอัลตราซาวน์ประเมินรังไข่ และเจาะเลือด เพื่อประเมินอย่างคร่าวๆได้ครับ ขอให้คนที่ยังกังวลให้ทำดังนี้ครับ “ตรวจภายใน ใช้อัลตราซาวน์ เอาเลือดมาวัด”    

Read more