ครูแพทย์ เค้าใช้หลักการอะไรสอนนักเรียน

“I don’t want you to be only a doctor, but I also want you to be a man.”

คำสอนของพระบรมราชชนก ให้แพทย์ทุกท่านใส่ใจในความเป็นมนุษย์ นอกเหนือจากเพียงรักษาโรคเพียงอย่างเดียว

เนื่องในโอกาสวันครูที่ผ่านมา  ขอเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ เพื่อผู้ที่เข้ามารับบริการเข้าใจแนวทางการรักษามากขึ้น

ปัจจุบันนั้นเราเน้นหลักของ evidence-based medicine

ซึ่งประกอบด้วยสามอย่าง

  1. Best external evidence คือ ข้อมูลหลักฐาน งานวิจัยเกี่ยวกับการให้การดูแลรักษา
  2. Individual clinical expertise คือ ความชำนาญในการให้การดูแลรักษาของแพทย์ท่านนั้นๆ
  3. Patient values and expectations คือ ความคาดหวังและค่านิยมของผู้ป่วย

องค์ประกอบทั้งสามคงต้องอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสม

ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องของฤกษ์เวลาคลอด เป็นความคาดหวังหรือค่านิยม ของผู้ป่วย แต่หากดูแล้วจะทำให้เกิดอันตราย เช่นต้องคลอดก่อนกำหนด ซึ่งตามหลักฐานข้อมูลในปัจจุบัน การคลอดก่อนกำหนดจะทำให้เกิดอันตรายต่อเด็ก ทางแพทย์ก็คงให้คลอดไม่ได้

หรือ  บาง ความเชื่อ ที่ว่าการได้รับเลือดผู้อื่นเป็นบาป แต่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องให้ ปัจจุบันทางการแพทย์ ได้พัฒนาสารที่ให้ทดแทนเลือด นั่นหมายความว่าเราได้เห็นความสำคัญของผู้ป่วยเช่นเดียวกัน

ที่เขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อที่ทำความเข้าใจทั้งผู้ที่ให้การรักษา และผู้รับการรักษารับรู้หลักการนี้ ไม่ใช่ยึดแต่ความคิดเข้าข้างตัวเองเป็นใหญ่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของการดูแลรักษานั่นเอง

MedInfo_EBMtriadImage

Image Source: Florida State University College of Medicine

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม อ่านได้ที่

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.