มีบุตรยาก

หนึ่งปีผ่านไป ไม่ท้องสักที จะทำอย่างไร

ตามนิยามของภาวะมีบุตรยากคือ “ไม่มีบุตรภายในหนึ่งปี โดยมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ(2-3 ครั้งต่อสัปดาห์) และไม่ได้คุมกำเนิด” เกิดจากอะไรได้บ้าง………………. หากจะคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆ สามารถเขียนหนังสือหนาๆได้หลายเล่มเลยครับ แต่จะขอสรุปคร่าวๆดังนี้ เกิดจากฝากหญิง สาเหตุนี้เป็นไปได้ตั้งแต่ในสมอง ที่ปากช่องคลอด ช่องคลอด ปากมดลูก มดลูก ท่อนำไข่ รังไข่ สภาวะแวดล้อมในอุ้งเชิงกราน ดังนั้น ถ้าจะถามว่าเป็นจากอะไร นอกจากประวัติแล้วคงต้องตรวจร่างกาย และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มครับ เกิดจากฝ่ายชาย เช่นกันครับ เป็นได้ตั้งแต่ในสมอง จนถึงปลายน้องชาย คงต้องได้รับการตรวจร่างกาย และส่งตรวจเพิ่มเติม สิ่งที่อยากจะฝากคือ ไม่ว่าความผิดปกติจะเป็นของฝ่ายใด แต่เรื่องจะมีบุตร คือเรื่องของ“เรา” ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ต้องให้ความร่วมมือ และเป็นกำลังใจให้กันและกันครับ หากปี 2015 พยายามมาทั้งปีแล้ว ยังไม่สำเร็จ แนะนำให้พบแพทย์นะครับ

Read more